ข้ามไปยังเนื้อหา

เล่นไพ่ไปทะเล

กันยายน 22, 2012
สุขภาพดี

การทานอาหารออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

ที่ตั้ง
“ทะเล ใน” ตั้งอยู่ในเกาะแม่เกาะ (พิกัด UTM : 0573692 ,1065202) อยู่ในท่ามกลางหมู่เกาะหินปูนหลายเกาะ ที่มีชื่อเรียกว่า “หมู่เกาะอ่างทอง” ซึ่งเป็นหมู่เกาะหินปูนที่สวยงามของอ่าวไทย และมีชื่อเสียงที่สุดในเมืองไทย ทะเลในอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลที่สวยงาม และแปลกตา
ทะเลใน ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กม. จากเกาะวัวตาหลับ และอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือของหมู่เกาะพะลวย ประมาณ 11 กม. และอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อยของเกาะสมุยในทะเล อ่าวไทย ประมาณ 28 กม.หมู่เกาะอ่างทองขึ้นอยู่กับอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การเดินทาง
ส่วน ใหญ่เป็นบริการท่องเที่ยว เรือยนต์แล่นประมาณ 2 ชั่วโมง ไปแวะที่เกาะวัวตาหลับ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ก่อนเดินทางต่อไปยังเกาะแม่เกาะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ทะเลใน นอกจากนี้นักท่องเที่ยว ยังสามารถนั่งเรือยนต์จากที่ทำการอุทยานฯ ไปประมาณ 15 นาที และเดินเท้าตามทางเดินสู่จุดชมวิวอีก 400 เมตร จะเห็นทัศนียภาพของทะเลในสีเขียวมรกต

ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ทะเล ใน มีลักษณะเป็นแอ่งค่อนข้างกลมคล้ายทะเลสาบขนาดย่อมๆ โอบล้อมด้วยภูเขาหินปูนเรียงรายเป็นวงรอบจนเกิดเป็นแอ่งและมีน้ำขังอยู่ภาย ใน ขนาดความกว้าง โดยเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 250 เมตร ยาว 350 เมตร ลึก 7 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ เมื่อมองดูผิวเผินแล้วคล้ายทะเลสาบ แต่ไม่ถูกปิดเสียทีเดียว เพราะมีช่องทางที่สามารถติดต่อกับทะเลภายนอก (ด้านอ่าวไทย) ที่ล้อมรอบเขาหินปูนอยู่อีกชั้นหนึ่ง มีบางแห่งเห็นได้ชัดว่าเป็นช่องโพรง (Cavern) ซึ่งเกิดจากหินปูนบางส่วนถูกชะล้างละลายโดยน้ำ จึงเกิดเป็นถ้ำ และช่องโพรงให้น้ำทะเลไหลลอดเข้ามาและออกไปจากแอ่งได้ ลักษณะภูมิสัณฐานดังกล่าวเปรียบเสมือนมีทะเลอยู่ภายในแนวเขาที่ล้อมอยู่โดย รอบ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อสถานที่ว่าทะเลใน

ลักษณะทางธรณีวิทยา
ลักษณะ ธรณีสัณฐาน (Geomorphology) ของทะเลใน (ดังรูปแผนที่ธรณีวิทยาทะเลใน) ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิประเทศแบบคาสต์ (Karst Topography) เช่นเดียวกับลักษณะภูมิประเทศทั้งหมดของหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มภูเขาหินปูนที่เกิดรวมกันเป็นหมู่เกาะอยู่กลางทะเลด้าน อ่าวไทย เป็นลักษณะของเขาหินปูนที่มียอดเขาตะปุ่มตะป่ำ เพราะน้ำฝนและน้ำท่าสามารถชะละลายเนื้อหินปูนออกไปได้ง่าย พื้นที่โดยทั่วไปจึงมีแนวโน้มที่ประกอบด้วย หลุม บ่อ ถ้ำ และทางน้ำใต้ดิน ที่เป็นช่องทางนำพาเอาเนื้อหินปูนแทรกซึมหายไปได้ แอ่งที่ขังน้ำทะเลของทะเลใน ในปัจจุบันเป็นผลพวงจากการชะละลายของหินปูนโดยน้ำฝนและน้ำท่าในอดีต ที่ได้ละลายเนื้อหินออกไปเรื่อยๆ จนผนังถ้ำบางส่วนพังลงกลายเป็นบ่อหรือหลุมที่เรียกว่า “หลุมยุบ” (Sinkhole)
หิน ที่ประกอบกันเป็นเกาะแม่เกาะ ในกลุ่มหมู่เกาะอ่างทองประกอบด้วยหินปูนสีเทาถึงเทาเข้ม ชั้นหินลักษณะเป็นปื้นและหนามาก จนถึงเป็นชั้นบาง เนื้อหินตกผลึกเป็นเม็ดหยาบจนถึงละเอียด บางแห่งอาจมีชั้นหินเชิร์ตแทรกเป็นกระเปาะ หรือเป็นชั้นบางๆ แทรกสลับ ชั้นหินจัดอยู่ในกลุ่มหินปูนยุคเพอร์เมียนตอนกลาง (Middle Permian) มีอายุประมาณ 260 ล้านปี เป็นชั้นหินที่ประกอบกันเป็นภูเขาหินปูนที่ล้อมเป็นวงรอบทะเลใน นอกจากนี้ในบริเวณเกาะแม่เกาะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของทะเลใน ยังพบรอยเลื่อน (Fault) ในชั้นหินด้วย เช่น บริเวณชะโงกหิน ซึ่งคาสิโนออนไลน์ติดกับชายหาดถัดออกมาเล็กน้อยจากบันไดทางขึ้นไปชมทะเลใน
การเกิด ลักษณะการเกิดของทะเลในมีกำเนิดมาจากเขาหินปูนซึ่งสะสมตัวจากการตกตะกอนของ สารละลายหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCo3) ร่วมกับการทับถมของซากสัตว์ ที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลตื้น เมื่อประมาณ 260 ล้านปีล่วงมาแล้ว
หลัง จากที่หินปูนทับถมจนกลายเป็นหินแข็งแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ทำให้ชั้นหินปูนเหล่านี้ถูกยกตัวขึ้นกลายเป็นเขาสูง และเมื่อเขาหินปูนถูกน้ำฝน น้ำท่า และน้ำบาดาล ชะละลายเอาเนื้อหินออกไปเรื่อยๆ จะทำให้เกิดลักษณะธรณีสัณฐานแบบคาสต์ ซึ่งเต็มไปด้วยหลุมบ่อ ถ้ำ และทางน้ำใต้ดินขึ้น และเมื่อน้ำละลายเอาหินปูนที่อยู่ข้างใต้หลุมบ่อหรือถ้ำเหล่านั้นออกไปมากจน หลุมหรือถ้ำมีขนาดใหญ่และผนังถ้ำบางลง ผนังถ้ำส่วนบนจึงได้พังทลายลง ทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงกลายเป็นหลุมใหญ่ มีสภาพเป็นหลุมยุบที่ปากหลุมมีลักษณะค่อนข้างกลม และเชื่อว่าการละลายของหินปูนน่าจะเป็นไปอย่างกว้างขวาง หลุมยุบนี้จึงค่อยๆ ลึกลงเรื่อยมา จนทะลุติดต่อถึงทางน้ำข้างล่าง หลังจากนั้น เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกอีกครั้งหนึ่ง ทำให้เขาหินปูนเหล่านี้จมลงใต้ทะเล เกิดเป็นหมู่เกาะที่น้ำทะเลไหลทะลักเข้าไปภายในโดยช่องทางน้ำใต้ดินมาสะสม ขังตัวอยู่ในหลุมยุบ ทำให้บาคาร่าเกิดเป็นทะเลใน ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามตระการตา
ทะเล ใน ควรได้รับการพัฒนาในเชิงอนุรักษ์ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างศึกษาเรื่องราวทางวิชาการด้านธรณีวิทยา เป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกระบวนการเกิดลักษณะภูมิประเทศ และสัณฐานธรณีวิทยาอย่างถูกต้อง เนื่องจากยังมีผู้เข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ว่า “หลุมยุบ” ในเขาหินปูน ณ “เกาะแม่เกาะ” แห่งนี้เป็นปากปล่องภูเขาไฟ ทั้งที่ความจริงลักษณะโครงสร้างดังกล่าวเกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาโดย การชะล้างและการพังทลายของโพรงถ้ำหินปูน จนเป็นหลุมยุบที่เรียกว่า “ทะเลใน” หนึ่งในมรดกธรรมชาติทางธรณีวิทยาของประเทศไทย

 

Advertisements
ให้ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: