ข้ามไปยังเนื้อหา

วัยรุ่นจ่อมีเซ็กส์เป็ยของขวัญวันวาเลไทน์

กุมภาพันธ์ 12, 2013

Sex       วันนี้ (12 กุมภาพันธ์) นายวชิร คูณทวีเทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง ผลสำรวจพฤติกรรมของวัยรุ่นในช่วงวันวาเลนไทน์ พบว่า วัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ร้อยละ 10.7 มีการวางแผนที่จะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในวันวาเลนไทน์ และอีกร้อยละ 53.6 ไม่แน่ใจ ซึ่งถือเป็นทัศนะที่น่าเป็นห่วง โดยสถานที่ที่คิดว่าจะมีการฉลองวาเลนไทน์ ด้วยการมีเพศสัมพันธ์ คือห้องพักรายวัน อพาร์ทเม้นท์ และบ้านที่ไม่มีใครอยู่

นอก จากนี้ ยังพบว่า ผู้ชายส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.5 ยังรับไม่ได้ที่ภรรยาเคยมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.8 รับได้ที่สามีเคยมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน โดยบุคคลที่ต้อง การมอบดอกกุหลาบให้มากที่สุดในช่วงวันวาเลนไทน์ นักการเมือง คือ นายกรัฐมนตรี ผู้ประกาศข่าว คือ นายสรยุทธ นักแสดง คือ ณเดชน์ และนักร้องคือ บี้ เดอะสตาร์

หอการค้า สํารวจพบ วัยรุ่น 10.7% วางแผนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก วันวาเลนไทน์ ชี้ ทัศนะน่าห่วง จับตาห้องพักรายวัน อพาร์ทเม้นท์ บ้านร้าง ขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ อยากมอบดอกไม้นายกรัฐมนตรี และ ณเดชน์ ด้านนิด้าโพล ชี้ดอกกุหลาบยังเป็นสัญลักษณ์ที่คนนึกถึงมากที่สุด

ด้านศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง วาเลนไทน์ในสไตล์วัยรุ่นไทย โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2556 จากเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 1,252 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกภูมิภาค เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อวันวาเลนไทน์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งผลการสำรวจมีดังนี้

อันดับ 1 ร้อยละ 52.64 ให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์ ในระดับปานกลาง เพราะมองว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตก ไม่มีอะไรพิเศษ

อันดับ 2 ร้อยละ 19.01 ระบุว่าไม่มีความสำคัญ เพราะเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งเท่านั้น และยังโสดหรือไม่มีแฟน

อันดับ 3 ร้อยละ 16.93 ให้ความสำคัญในระดับน้อย เพราะมีสิ่งอื่นที่สำคัญกว่า เช่น การเรียน การทำงาน หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

อันดับ 4 11.42 ให้ความสำคัญในระดับมาก เพราะถือว่า 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว และเป็นโอกาสที่จะได้แสดงความรักต่อคนที่เรารัก

เมื่อถามในหัวข้อ สิ่งที่นึกถึงในวันวาเลนไทน์ ผลการสำรวจปรากฏว่า

อันดับที่ 1 ร้อยละ 36.98 นึกถึงดอกกุหลาบ และดอกไม้

อันดับที่ 2 ร้อยละ 15.65 นึกถึงแฟน

อันดับที่ 3 ร้อยละ 14.86 นึกถึงความรัก การดูแลเอาใจใส่ สิ่งดี ๆ ที่มีให้กัน

อันดับที่ 4 ร้อยละ 7.91 นึกถึงช็อกโกแลต

อันดับที่ 5 ร้อยละ 6.55 นึกถึงคนในครอบครัวอันเป็นที่รัก ได้แก่ พ่อ แม่ พี่ น้อง

ทั้งนี้ วัยรุ่นไทยร้อยละ 64.22 ระบุว่ามีแฟนแล้ว และร้อยละ 35.78 ระบุว่ายังไม่มีแฟน และเมื่อถามวัยรุ่นไทยที่มีแฟนเกี่ยวกับการตัดสินใจหากแฟนขอมีเพศสัมพันธ์ใน วันวาเลนไทน์ พบว่า

อันดับที่ 1 ร้อยละ 36.32 คิดว่าจะไม่ให้ เพราะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญ และยังไม่ถึงเวลาอันสมควร หากเป็นความรักจริงก็ต้องรอได้

อันดับที่ 2 ร้อยละ 27.36  คิดว่าจะให้ เพราะรักแฟน และเป็นความต้องการของแต่ละฝ่าย

อันดับที่ 3 ร้อยละ 21.02 ไม่แน่ใจ เพราะขึ้นอยู่กับบรรยากาศและสภาพแวดล้อม

ทั้งนี้ สิ่งที่วัยรุ่นส่วนใหญ่นึกถึงในวันวาเลนไทน์ คือ ดอกกุหลาบ อันเป็นสัญลักษณ์ของความรัก และเป็นความรักจากเพศตรงข้าม มากกว่าที่จะเป็นคนรักในครอบครัว ขณะที่อันดับรองลงมาพบว่า สัดส่วนผู้ที่ตอบว่าจะยอมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนในวันวาเลนไทน์มีถึง ร้อยละ 27 ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงในสังคมไทย แต่ขณะเดียวกันยังมีวัยรุ่นอีกส่วนหนึ่งที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับแฟน ในวันวาเลนไทน์ โดยอาจเป็นผลจากการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญ ของการรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยไว้

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาแว  มะแส อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับผลการสำรวจในครั้งนี้เพิ่มเติมว่า ตัว เลขสัดส่วนของวัยรุ่นไทยที่ระบุว่าให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์นั้น ถือว่าค่อนข้างสูง เพราะได้รับอิทธิพลมาจากสื่อตะวันตก ขณะที่บางส่วนไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าใด เนื่องจากในสังคมไทยยังไม่ค่อยกล้าแสดงออกเรื่องของความรัก

Advertisements
ให้ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: