ข้ามไปยังเนื้อหา

ผ่านแล้ว พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้าน

กันยายน 20, 2013

ด้าน นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่า มีประเด็นที่เพื่อนสมาชิกอภิปราย อาทิ 1.พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 169 หรือไม่ โดยมีการหยิบยกความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ที่มีนายคณิต ณ นคร เป็น ประธาน แต่ตนกับรัฐบาลได้สอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และได้คำตอบกลับแล้วโดยยืนยันว่าไม่มีประเด็นไหนที่ขัดรัฐธรรมนูญ

ส่วน ประเด็นว่า เป็นการออกฎหมายที่ส่อให้มีการทุจริตนั้น ตนก็คงตอบไม่ได้ ซึ่งเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น โดยประเด็นที่ว่าทำไมถึงไม่ใส่เอกสารรายละเอียดโครงการไว้ในกฎหมายด้วยนั้น ก็ต้องเรียนว่า ตอนยกร่างฯมี 2 แนวคิด ก็มีการถกเถียง กันว่า การใส่จะยิ่งเป็นปัญหา ซึ่ง กมธ.ก็อยากจะทำให้ทุกอย่างมีความโปร่งใส แต่ทั้งนี้ ก็ต้องอยู่ในขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ด้วย

กระทั่งที่ ประชุมมีมติ 282 ต่อ 98 เสียง งดออกเสียง 10 เห็นชอบผ่านมาตรา 3 ตามที่คณะ กมธ.เสียงข้างมากมีการแก้ไข ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาในมาตรา 4 ต่อไป

 

เมื่อเข้าสู่วาระเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. …. หรือ พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ในวาระที่สอง ต่อเป็นวันที่ 2 เป็นการพิจารณาในมาตรา 3 ที่กำหนดให้นิยามของคำว่า “ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเจ้าของโครงการ”

นายอลงกรณ์ พลบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมด้วยเงิน 2 ล้านล้านขอนำเสนอ โดยนำแนวคิดในเชิงยุทธศาสตร์ หรือวิธีการบริหารประเทศต่อจากนี้ไป ซึ่งประเทศไทยจำเป็นต้องมี 4 เครื่องยนต์หลัก ตามรายงานของ World Bank ระบุ เพื่อนำประเทศก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว คือ

1.โครงสร้างพื้นฐาน 2.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ และ 4.พลังงาน แต่รัฐบาลเลือกเพียงเครื่องยนต์เดียวในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ การกู้เงินครั้งนี้จะทำให้หนี้สาธารณะชนเพดาน และจะกระทบต่อวินัยการเงินการคลังของประเทศด้วย

 

โฆษณา
ให้ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: